LOVA-projektet


Det finns ett flertal byar med många enskilda avlopp som utgör potentiella riskområden för hälsa och miljö. För dess områden finns ett antal gemensamma problem/utmaningar:

För att lösa detta har Miljö- och byggkontoret och VA-huvudmannen utarbetat en metod, LOVA-projektet, för att ta fram en gemensam avloppsreningsanläggning, byn Larsbo har varit pilotby.

Intresseanmälan

Utbyggnadstakten av gemensamhetsanläggning i dessa områden är beroende på efterfrågan och initiativ i området. För att anmäla intresse, fyll i blanketten:
Intresseanmälan gemensamhetsanläggning>>