Arkivsida för Tidplan


Tidplanen i VA-åtgärdsplanen kan efter framtagande av VA-planen komma att justeras.

Nedan visas områden som enligt Smedjebackens kommuns VA-åtgärdsplan är aktuella för utbyggnad i form av allmänt VA eller gemensamhetsanläggning.

VA-åtgärdsplanen som tas fram av Kretsloppsgruppen är inte bindande, det kan vid fortsatt utredning framkomma omständigheter som påverkar både aktuella områden och prioritetsordning.

Reviderad 2018-04-25 av Kretsloppsgruppen