Arkivsida för VA-strategi


VA-strategin ska ringa in kommunens VA-problemområden, föreslå åtgärder för bristande avloppsanläggningar och prioriteringar för utveckling av verksamhetsområden för kommunalt VA.

Målsättningen är att det på sikt enbart ska finnas VA-system i Smedjebackens kommun som är hållbara för samhällsutvecklingen.

VA-strategin omfattar fastigheter i kommunen som ligger någorlunda samlat i bebyggelsegrupper och som befinner sig utanför dagens verksamhetsområden för kommunalt dricks- och spillvatten.

Strategin ska vara vägledande och ge en korrekt bild av verkligheten, men den är inte rättsligt bindande. Kommunfullmäktige fastställer VA-strategin.

Läs hela VA-strategin: Kommunal VA strategi 2013.pdf