Brukningsavgift


Vattentjänstlagens definition: periodisk avgift för täckande av drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra kostnader för en allmän VA-anläggning som inte täcks av en anläggningsavgift.

Läs under rubriken Ekonomi om Brukningsavgift >>.