Anläggningsavgift


Vattentjänstlagens definition: engångsavgift för täckande av en kostnad för att ordna en allmän VA-anläggning. Kallas ibland även anslutningsavgift.

Läs under rubriken Ekonomi om Anläggningsavgift >>.

Vilka kostnader ska anläggnings- avgiften täcka?

Läs under Frågor & svar >>