Servisledning


Den ledning som förbinder den allmänna VA-anläggningen med en fastighets förbindelsepunkt.

WBAB ansvarar för ledningar fram till förbindelsepunkten. Därefter ansvarar fastighetsägaren för att gräva in ledningar på sin fastighet.

Dricksvatten

Ett bra dricksvatten är viktigt för att vi ska hålla oss friska. Du som har en egen brunn har ansvar för att kontrollera kvaliteten på ditt dricksvatten.

En studie från Social- styrelsen visade att 20 procent av de provtagna enskilda brunnarna hade otjänligt vatten, vilket innebär att vattnet kan vara skadligt att dricka.

Många enskilda brunnsägare vet inte om dricksvattnet är bra eller inte. Det enda sättet att veta är att testa sitt dricksvatten.