LTA-pump


Du som fastighetsägare behöver en särskild pumpstation på din fastighet för att kunna ansluta, en LågTryckAvloppspumpstation (LTA-pump)som består av pump, tank, el-utrustning, automatik, nivågivare, larmindikator.

Bilden nedan visar hur LTA-pumpen installeras på fastigheten. Klicka på bilden för att göra den större, eller öppna via länk: Principskiss installation LTA-pump.pdfInstallationsanvisningar från leverantörer av LTA-pumpar som idag används finner du nedan. Leverantörer kan komma att ändras i framtiden.

LPS2000E
LPS2000E Monteringsanvisning villa och fritidshus avloppspumpstation.pdf

Compit 900
LTA-pump Compit.pdf

Pumpenhet.pdf

Automatikskåp.pdf

Exempel på LTA-pumpar av olika fabrikat (bilder i olika skalor):


Observera

Tak-, regn- eller dränvatten
får inte tillföras LTA-pump.

Befintlig avloppsanläggning får ej vara inkopplad på det allmänna nätet.

Åtkomlighet

WBAB ansvarar för drift
och underhåll av LTA-pumpen. Det behövs därför full åtkomlighet: fritt från buskar, träd, planteringar
och andra anläggningar runt om stationen samt fri gång mellan station och väg.

Fritidshus

Används fastigheten som fritidshus och står tomt längre perioder bör fastighetsägaren spola med rent vatten till pumpen och låta den gå 3-5 cykler så att man har säkerställt att rent vatten pumpats ut i ledningen till tomtgräns för att undvika igensättningar i ledningen.
Se till att lägga på isolering om stationen inte används under längre perioder.