Österbo/Lernbo


Projektering pågår.

Verksamhetsområde

Befintliga verksamhetsområden för dricks- och spillvatten i Smedjebackens kommun finns tillgängliga via karttjänst: Befintliga VO >>

2014-06-16 Utdrag ut kommunfullmäktigeprotokoll, beslut om verksamhetsområde för dricks- och spillvatten Österbo/Lernbo.