Vikersvik/Kuludden


Verksamhetsområde bildat 2013, 45 fastigheter anslutna till allmänna dricks- och spillvattennätet.

Etappvisa utbyggnader pågår i samverkan med enskilda fastighetsägare.

Verksamhetsområde

Befintliga verksamhetsområden för dricks- och spillvatten i Smedjebackens kommun finns tillgängliga via karttjänst: Befintliga VO >>

2015-09-21 Utdrag ut kommunfullmäktigeprotokoll, beslut om verksamhetsområde för dricks- och spillvatten Vikersvik Kuludden.

Information

20140930 Inlösen LTA-pump.pdf