Flatenberg/Backbyn


Utbyggnad etapp 1 klar. Etapp 2 byggs ut under 2019.

Verksamhetsområde

Befintliga verksamhetsområden för dricks- och spillvatten i Smedjebackens kommun finns tillgängliga via karttjänst: Befintliga VO >>

2015-12-14 Utdrag ut kommunfullmäktigeprotokoll, beslut om verksamhetsområde för dricks- och spillvatten Flatenberg-Backbyn

Information

2017-11-10 Infobrev 1.pdf