Båren Norsbro


Verksamhetsområde

Ingen detaljerad tidplan finns framtagen för området.

Befintliga verksamhetsområden för dricks- och spillvatten i Smedjebackens kommun finns tillgängliga via karttjänst: Befintliga VO >>