Allmänna bestämmelser


ABVA (Allmänna bestämmelser för användande av Smedjebackens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning) med tillhörande information till fastighetsägare är lokala regler tolkat utifrån vattentjänstlagen.

Det är fastighetsägarens ansvar att fastighetens VA-installation och användning av den allmänna VA-anläggningen blir utförd i enlighet med vattentjänstlagen eller annan författning samt vad som skrivs i ABVA.

ABVA

Du hittar dokumentet här: ABVA 09.pdf

För anslutning till den allmänna VA-anläggningen krävs att privata VA-installationer uppfyller förutsättningarna som
anges i ABVA.