Vattentjänstlagen


Inom verksamhetsområde
Vattentjänstlagen (lag 2006:412 om allmänna vattentjänster) och ABVA (Allmänna bestämmelser för användande av Smedjebackens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning) reglerar förhållandet mellan huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen (Barken Vatten & Återvinning AB) och fastighet inom verksamhetsområdet för vatten och avlopp.

Brukningsavgifter och anläggningsavgift framgår av VA-taxan, som årligen fastställs av kommunfullmäktige, läs mer under Ekonomi>>

Utanför verksamhetsområde
Här gäller inte vattentjänstlagen, ABVA eller taxa. För gemensamhetsanläggningar gäller anläggningslagen och för privata, eller servitutslösningar, gäller miljöbalken.

Detta innebär att det utanför verksamhetsområdet är ett rent avtalsrättsligt VA-förhållande mellan huvudmannen och inkopplade fastighetsägare.


Lagtexter Vattentjänstlagen>>
Anläggningslagen>>
Miljöbalken>>

Definition

Ett verksamhetsområde definieras av vattentjänstlagen som det geografiska område, med ett antal utpekade fastigheter, inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning.