Verksamhetsområde


Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt geografiskt område, ett så kallat verksamhetsområde. Detta innebär att fastigheter inom området är skyldiga att nyttja de allmänna vatten- och avloppstjänsterna.

Enligt Vattentjänstlagen ska ett verksamhetsområde för VA inrättas: