Aktuellt


2016-04-25 KF beslutar att bilda verksamhetsområde för dricks- och spillvatten i Harnäs Västra.

2015-12-14 KF beslutar att bilda verksamhetsområde för dricks- och spillvatten i Flatenberg Backbyn.

2015-09-21 KF beslutar att bilda verksamhetsområde för dricks- och spillvatten i Kölnäs.

2015-06-18 Artikel i DT
Enskilda avlopp får förbud >>

2015-04-16 Artikel i DT
Verksamhetsområde i Sjövad & Vinaren >>

2015-02-23
Kommunfullmäktige beslutar att anta områdesförslaget för VA-verksamhet i Larsbo och Lillängsvägen i Torrbo i
enlighet med miljö- och byggnadsnämndens beslut.

2015-02-18
Kretsloppsgruppen reviderar VA-åtgärdsplan.
Viktigt om VA >>

2014-12-11 Artikel i DT
Nya verksamhets-områden >>

2014-06-16
Beslut i KF om verksamhetsområde
på Harnäsudden.

2014-06-16 Pressmeddelande VA-utbyggnad >>

2014-05-27
Detaljprojektering i Sörbo/Kalvnäset pågår.

2014-02-24
Kommunfullmäktige tog beslut om reviderad VA-taxa 2014.

2014-02-24
Kommunfullmäktige beslutade att anta områdesförslaget till avgränsning och bildande av
VA-verksamhetsområde för dricks- och spillvatten i Sörbo–Kalvnäset.

2013-06-24
Kommunfullmäktige antar den reviderade VA-strategin.
Viktigt om VA >>

 

Välkommen till webbplatsen för VA-projekt i Smedjebackens kommun.


Här hittar du information som berör pågående och planerade VA-projekt inom kommunen.

Under rubriken Områden hittar du information om specifika områden allt eftersom de blir aktuella att bygga ut.

Från och med den 1 juni 2016 organiseras Ludvika och Smedjebackens
VA och återvinningsverksamhet i det gemensamma driftbolaget
Wessman Barken Vatten & Återvinning AB.
SEAB

Smedjebacken Energi & Vatten AB ansvarar för dricksvattenförsörjning och avloppsvattenrening i Smedjebacken kommun.

Vi arbetar för att långsiktigt säkerställa tillgång och leverans av dricksvatten och omhändertagande av avloppsvatten med stor miljöhänsyn, hög effektivitet och god service.